Termeni de Utilizare

Termeni de Utilizare

Prezentare generală
Următorii sunt termenii unui acord legal între dumneavoastră și Rufy Roof Engineering SRL – numita in continuare RRE. Prin accesarea, navigarea sau folosirea acestui site web, confirmați ca ați citit, înțeles si sunteți de acord să respectați toate legile si regulamentele aplicabile.
RRE poate, fără a vă anunța, în orice moment, să revizuiască aceste Condiții de utilizare și orice alte informații conținute în acest site Web prin actualizarea acestui anunț. RRE poate aduce, de asemenea, îmbunătățiri sau schimbări ale produselor, serviciilor sau programelor descrise in acest site, în orice moment, fără notificare.
General
Acest site web conține notificări de proprietate si informații despre copyright, ai căror termeni trebuie să fie respectați și urmați. Vă rugăm să consultați fila intitulată “Dreptul de autor și marcă de comerț” pentru informații suplimentare.
Acest site și tot conținutul din acest site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, uploadat, postat, transmis, distribuit, sau folosit pentru crearea de opere derivate, fără acordul prealabil scris al RRE, cu excepția faptului că RRE vă acordă non-exclusiv, fara permisiuni transferabile, limitat de a accesa și afișa paginile Web în cadrul acestui site, exclusiv pe computer. Fără a aduce atingere celor de mai sus, orice software-ul și alte materiale care sunt puse la dispoziție pentru descărcare, acces, sau pentru alte scopuri de pe acest site, cu termeni de licență proprii, condiții și notificări vor fi guvernate de astfel de termeni, condiții și notificări.
Nerespectarea termenilor, condițiilor și notificărilor de pe acest site vor duce la încetarea de drept a oricăror drepturi acordate, fără o notificare prealabilă, și trebuie să distrugeți imediat toate copiile materialelor descărcate, aflate în posesia dumneavoastră. Cu excepția permisiunilor limitate, de a vizualiza paginile web si descărca numai documentele puse la dispoziție, descrise la punctul precedent, RRE nu acorda nici un drept expres sau implicit la licențe, mărci comerciale, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate materiala.
Informații confidențiale
RRE nu dorește sa primească informații confidențiale de la dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru Web. Vă rugăm să rețineți că orice informații sau material trimis la RRE va fi considerat a nu fi confidențial. Informații de identificare personală pe care le trimiteți la RRE, în scopul de a primi produse sau servicii vor fi prelucrate în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate. Vă rugăm să consultați fila intitulat “Confidențialitate” pentru informații cu privire la politicile de confidențialitate ale RRE.
Disponibilitate globală
Informațiile publicate de RRE pe World Wide Web pot conține referințe sau trimiteri la produse comercializate global de RRE, programe și servicii care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dumneavoastră. Aceste referințe nu implică faptul că RRE intenționează să anunțe sau să facă astfel de produse disponibile, programe sau servicii în țara dumneavoastră. Vă rugăm să consultați RRE locala pentru informații referitoare la produse, programe și servicii care pot fi disponibile pentru dvs.
Relații de afaceri
Acest site web poate furniza link-uri către site-uri sau trimiteri Web și resurse non-RRE. RRE nu face declarații, garanții sau angajamente de orice fel cu privire la orice site-uri Web non-RRE sau resursele ale terțe parți, care pot fi referite, accesibile din, sau legate de orice site RRE. Un link la un site Web non-RRE nu înseamnă că RRE susține conținutul sau utilizarea site-ul Web sau proprietarul acesteia. În consecință, recunoașteți și sunteți de acord că RRE nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe, și nu este responsabil sau răspunzător pentru orice conținut, servicii, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.
Legarea la acest site. (link)
Toate link-uri către acest site web trebuie să fie aprobate în scris de către RRE.
Traduceri
Anumit text în acest site Web poate fi disponibil în alte limbi decât romana. Textul poate fi tradus de către o persoană sau numai de către software-ul de calculator, cu nici o intervenție umană. Aceste traduceri sunt oferite ca un ajutor pentru dvs., și RRE nu face declarații sau angajamente în ceea ce privește acuratețea sau caracterul complet al traducerii, indiferent dacă sunt sau nu generate de computer sau efectuate de către o persoană.


Publicat la data de 14.01.2019